TIETOA HANKKEESTA

Posintran Yrityspooli yhdistää ihmiset ja yritykset yli toimialarajojen.
Tutustu maksuttomaan pilottihankkeeseen ja hae mukaan!

Yrityspooli

Yrityspooli-hankkeen tavoitteena on auttaa porvoolaisyrityksiä laajentamaan palvelutarjontaansa ja ehkäisemään
lomautustarvetta koronaviruspandemian aiheuttamassa taloustilanteessa. Hankkeessa tuodaan yhteen yrityksiä, joita
lomautustarve koskee ja erityyppisiä asiakkaita, joilla on tilapäinen tarve lisäosaamiselle.

Liikevaihdon laskusta kärsineisiin yrityksiin tehdään tarvittaessa osaamiskartoitus, jolla selvitetään ennakkoluulottomasti,
millaista osaamista työntekijöiltä löytyy, myös harrastusten tai aiemman työkokemuksen kautta. Kartoituksen myötä tunnistettu
osaaminen tuotteistetaan myytäviksi palveluiksi. Myös tuotteistamiseen tarjotaan hankkeen puitteissa apua. Yrityspooli on
yritykselle maksuton ja jättää parhaimmillaan pysyviä ideoita yrityksessä asuvan osaamisen hyödyntämiselle.

Asiakkaiksi Pooliin etsitään yrityksiä, toimijaryhmiä, organisaatioita ja yksityishenkilöitä. Osalla pandemia on voinut aiheuttaa
äkillisen työvoimatarpeen, osa taas voi etsiä ulkopuolista osaamista esimerkiksi oman ideansa eteenpäin viemiseen tai
yrityksensä kehittämiseen. Poolin idea on yhdistää osaaminen ja palvelutarpeet synnyttäen yhteistä hyvää. Kauppa syntyy
suoraan yrityksen ja asiakkaan välillä, Pooli toimii vain alustana ja mahdollistajana. Hanke pyrkii auttamaan paitsi akuutissa
laskutusvajeessa, myös avaamalla yritysten ajattelua ja osaamista oman palvelutarjonnan kehittämiseksi.

1

Rahoittajana Uudenmaan liitto

2

Kokeilun kesto 4.5.-31.10.2020

3

Kokonaisbudjetti
73 480 euroa

Tiedot yritysten tarjoamasta osaamisesta kerätään Yrityspoolin tietopankkiin. Kokeilun aikana tutkitaan sähköisen alustan
hyödyntämistä tähän tarkoitukseen.

Yrityspoolin pääkohderyhmä ovat yritykset, jotka työllistävät omistajansa lisäksi vähintään 1-5 työntekijää. Tavoitetta tai
kohderyhmää ei ole kuitenkaan lukittu, vaan ne mukautuvat hankkeen kysynnän ja resurssien mukaan. Asiakkaita etsitään myös
muilta paikkakunnilta.

Yrityspooli on 4.5. – 31.10.2020 kestävä innovatiivinen kokeilu, jonka aikana tutkitaan myös mahdollisuutta alustan ja Poolin
pysyvälle toiminnalle. Hanke on osa Posintran koronakriisin myötä nopeasti laajennettua palvelutarjontaa, jolla yrityksiä autetaan
torjumaan koronapandemian aiheuttamia lyhyen ja pidemmän aikavälin vaikutuksia.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 73 480 euroa ja päärahoittajana on Uudenmaan liitto, jonka kriisirahoituksen piiriin hanke kuuluu.

Lisätietoja:

Minna Kajaste, projektipäällikkö
[email protected]
+358 50 528 0119