I våras ändrade coronavågen snabbt Borgåföretagarnas liv och underminerade grundvalarna för en dittills lönsam affärsverksamhet.

Företagarduon på Råmossa Lodge, Jussi och Outi Pekkinen, började omedelbart utveckla sitt företag. De koncentrerade sig på att hitta på nytt och på vidareutveckling av existerande produkter, på samarbete med nuvarande och nya partner och på att hitta nya kundgrupper.

– Det är krävande att hoppa i något nytt men sällan ångrar sig den som har beslutat sig för det, säger Jussi Pekkinen, företagare på Råmossa Lodge.

Marknadsföringen i till exempel sociala medier arbetades om och underhölls aktivt på ett sätt som passade i den rådande stämningen. Samtidigt utförde de fysiskt arbete med fastighetens infrastruktur och skogsvård. 

– Världen omkring oss var stadd i förändring när Annika Weckman från Posintra ringde och berättade om projektet. Jag har själv fungerat som företagsmentor och det kändes bra att någon den här gången ringde och erbjöd oss sparrning, säger Jussi Pekkinen. 

– Det är allt skäl att överväga att ta emot den erbjudna sparrningen. Företagspoolen innebar en rejäl handräckning från Posintra till företagare i Borgå, säger Pekkinen.

Gratis tillgång till utomstående ögon

Inom ramen för projektet diskuterade Jussi Pekkinen med Posintras sakkunniga och med Eija Lenkkeri, direktör för arbetslivsutveckling vid CareeriaPlus Oy.

Diskussionerna syftade till att komma underfund med om det eventuellt i företagarnas eget kompetenskapital gömmer sig nya produktidéer som företaget kan använda sig av för att utveckla ny affärsverksamhet, parallellt med eller i stället för den gamla.

– Ärligt talat var jag till en början ganska skeptisk. Jag har i mitt liv varit föremål för ganska många analyser och också själv gjort analyser. Men nu kan jag rent ut säga att Lenkkeri var en verkligt kompetent, inlyssnande och erfaren sparrare, säger Jussi Pekkinen.

Tidsmässigt tog hela processen inte mer än några timmar.

– Projektet var professionellt upplagt, det var till verklig hjälp för oss. Analysen stödde även de förändringar som vi annars också redan hade planerat och funderat på.

Företagarduon beslutade bland annat förädla nya produkter för en bredare kundkrets och började utveckla Råmossa för inkvartering. 

– Vi har redan haft tyska familjer men nu beslutade vi oss för att bredda utbudet också för den inhemska marknaden. Dessutom börjar vi erbjuda skräddarsydda naturupplevelser för utländska turister, i samarbete med en ny partner som är specialiserad på lyxresor.

Med Lenkkeris hjälp övervägde Jussi Pekkinen om hans egen erfarenhet som affärsledare och konsult skulle kunna tas i bruk för företagsklienter på Råmossa Lodge.

Ingen återgång till det gamla

– Det blir ingen återgång till det gamla. Det är lättare att acceptera faktum och försöka ta tag i den nya, förändrade världen och de möjligheter den erbjuder, betonar Jussi Pekkinen.

Han rekommenderar att alla som bara kan, i en krissituation ska ta sig lite tid för att tänka efter och samtidigt lyssna på vad en utomstående sakkunnig har att säga. 

– För oss var det en lättnad att jag fick gå igenom vår affärsverksamhet och våra planer med en utomstående person. I en djup kris händer det ofta att människan utöver sin kärnkompetens hittar nya färdigheter hos sig själv. I augusti öppnade vi på nytt Råmossa för möteskunder och slutet av året ser någorlunda bra ut, säger Jussi Pekkinen.