OM PROJEKTET

Posintras Företagspool är ett pilotprojekt som sammanför människor och företag från olika branscher.

Företagspoolen

Syftet med Företagspoolen är att hjälpa Borgåföretag att utvidga sina tjänster och förhindra behovet av permitteringar i den ekonomiska situationen orsakad av coronaviruspandemin. Projektet samlar företag som berörs av permitteringsbehov och olika typer av kunder med tillfälligt behov av ytterligare kompetens.

Vid behov genomförs hos de företag som drabbats av minskad omsättning en kompetenssutvärdering, med vars hjälp man fördomsfritt utreder vilken typ av kompetens de anställda har, även via hobbyer eller tidigare arbetslivserfarenhet. De färdigheter som identifieras via kartläggningen produktifieras till tjänster för försäljning. Inom ramen för projektet erbjuds även stöd för själva produktiseringen. Företagspoolen är kostnadsfri för företaget och resulterar som bäst i permanenta idéer för utnyttjandet av de färdigheter företagets personal besitter.

Till Poolen söks företag, aktörsgrupper, organisationer och privatpersoner. Hos vissa kan pandemin ha orsakat ett plötsligt behov av arbetskraft, medan andra kan vara ute efter extern expertis, till exempel för att föra en egen idé vidare eller utveckla sin verksamhet. Idén med Poolen är att kombinera färdigheter och tjänstebehov och på så sätt bidra till det allmänna bästa. Transaktionen sker direkt mellan företaget och kunden, Poolen fungerar endast som en plattform och möjliggörare. Projektet syftar till att hjälpa inte bara i ett akut faktureringsunderskott, utan också genom att öppna upp företagens tankesätt och färdigheter för att utveckla sitt eget tillhandahållande av tjänster.

1

Finansiär
Nylands förbund

2

Projektet pågår
4.5. – 31.10.

3

Budget
73 480 eur

Informationen om företagens expertis samlas i Företagspoolens databank. Under experimentet undersöks användningen av en elektronisk plattform för detta syfte.

Företagspoolens huvudsakliga målgrupp är företag som utöver sin ägare sysselsätter minst 1‒5 anställda. Målet eller målgruppen är dock inte låst, utan anpassar sig efter projektets efterfrågan och resurser. Man letar även efter kunder från andra orter.

Företagspoolen är ett innovativt experiment som försiggår den 4.5. ‒ 31.10.2020, under vilken tid möjligheten till permanent användning av plattformen och poolen också undersöks. Projektet är en del av Posintras snabba, till följd av coronakrisen växande tillhandahållande av tjänster, som hjälper företag att bekämpa de kort- och långsiktiga effekterna av coronapandemin.

Projektets totala budget är 73 480 euro och huvudfinansiär är Nylands förbund, vars krisfinansiering projektet omfattas av.

Tilläggsinformation:

Minna Kajaste, projektchef
[email protected]
+358 50 528 0119