Ta avtalet på allvar, bekräfta det skriftligt och kontakta en expert när dina egna färdigheter inte är tillräckliga. På så sätt klarar sig företagets ekonomi och anseende bättre.

– Ta alltid alla avtal på allvar, betonar advokat Olavi Kailari på advokatbyrån Olavi Kailari Advokatbyrå.  

Många företagare glömmer i vardagshetsen bort vikten av noggrant utformade avtal. När avtalet görs tydligt, skriftligt och i förväg, kan många problem undvikas.

Enligt Kailari är det beklagligt att det i Finland ofta upplevs som svårt att göra skriftliga avtal.

– I min egen praktik råkar jag ofta ut för att man alldeles för slarvigt har kommit överens om till och med större saker. Det är tyvärr vanligt.

– Som om det var en brist på förtroende, att vilja ha papper på det man kommit överens om. När allt kommer omkring är det ju klarast och tydligast för båda parter om saker dokumenteras skriftligt. Det kan också ses som ett förtroende att man vill göra saker klara från första början, uppmuntrar Kailari.

Även om muntliga avtal vanligtvis är lika giltiga som skriftliga, kan det i efterhand vara svårt att bevisa saker man kommit överens om.

– Ett avtal är lättare att åberopa när det görs skriftligt. Ett handslag kanske inte räcker som bevis om det inte har vittnen som vet vilka frågor parterna har kommit överens om. Avtala alltid om saker på ett sådant sätt att det görs upp ett skriftligt dokument, påminner Kailari.

 

Standardvillkor och färdiga avtalsmallar finns tillgängliga

Beroende på avtalet är det alltid åtminstone värt att nämna avtalsparterna, priset, avtalets varaktighet, ansvar och garantier.

På många branscher avgörs avtalen också av branschens standardavtalsvillkor och handelspraxis.

Det finns många färdiga avtalsmallar tillgängliga, så i allmänhet behöver man inte göra upp ett avtal helt från början. 

– Jag rekommenderar att avtalsmallarna alltid läses noggrant, så att man inte kommer överens om någonting man inte vill att ska ingå i avtalet, rekommenderar Kailari.

Känner man sig osäker på att man kan göra upp avtalet korrekt, lönar det sig att anlita en expert.

– Huvudregeln är att man bör be om hjälp om man inte förstår vad avtalet handlar om, säger Kailari.

Proaktiv användning av en expert är på lång sikt mer kostnadseffektivt än utredandet av oenigheter.

– Det lönar sig också alltid att be advokaten om information om tjänstens arvode: jag har alltid sagt att advokatens tjänster alltid ska kosta mindre än vad huvudmannens nytta kommer att vara.

 

Avtalstyper som entreprenörer behöver

 • Köpeavtal vid köp eller försäljning av egendom.
 • Serviceavtal vid köp eller försäljning av tjänster.
 • Sekretessavtal som begränsar användningen av information och förbjuder överlåtelse av information.
 • Konkurrensavtal som kan begränsa en anställds rätt att efter avslutad anställning ingå ett anställningsavtal med en arbetsgivare som anses vara en konkurrent.
 • Uppdragsavtal med vilket man avtalar om vad som ingår i ett uppdrag och under vilka förhållanden uppdragsförhållandet fungerar. Kan omfatta inköp av experttjänster.
 • Anställningsavtal som definierar arbetstagarens skyldigheter, ansvar och vad hen får ersättning för.
 • Distributionsavtal som ger den andra parten distributionsrättigheter.
 • Agentavtal som ger en agent rätt att sälja eller marknadsföra ditt företags produkter.
 • Licensavtal som fastställer räckvidden av den andra partens rätt till patent, varumärke eller annan upphovsrätt.
 • Underleverantörsavtal där en del av arbetet kan läggas ut till en underleverantör.
 • Tillverkningsavtal för en extern tillverkare av din produkt. Avtalet specificerar parternas skyldigheter.