Har ditt företag för mycket eller för litet arbete på grund av corona?

Posintras Företagspool är ett pilotprojekt som sammanför människor och företag från olika branscher.
Läs mer om det kosntnadsfria projektet och delta!
Obs! Projekttiden slut.

Coronaåret har påverkat företagen på olika sätt; vissa har mindre arbete medan andra har mer än någonsin. Posintras pilotprojekt Företagspoolen har som mål att hjälpa borgåföretagen att skapa nya förtjäningssätt, att förebygga permitteringsbehovet samt att erbjuda tillfällig arbetskraft och idéer där det behövs. Oavsett vilket du behöver, anmäl dig modigt och snart. Projektet finansieras av Nylands förbund och pågår till slutet av oktober. 

Om coronan minskade på jobben

Företagspoolen provar på ett nytt sätt att öka företagets fakturering och förhindra permittering. I projektet kartlägger vi kostnadsfritt vilken kompetens ditt företag har – även genom hobbyn och tidigare arbetserfarenheter. Ni får en bättre förståelse för ert kunskapskapital, vilket ger nya produkter till försäljning. Vår erfarna expert hjälper till att börja med också med att skapa en produkt. En lätt process men ett stort värde.

Om det finns för mycket jobb

Behöver du tillfälligt extra händer? Söker du en expert inom en viss bransch för att lösa ett problem? Eller är du en privatperson som behöver arbetare och vill stödja lokala företagare? Företagspoolen är ett pilotprojekt som kombinerar lokal efterfrågan och utbud av service på ett nytt sätt, som en b2b-köptjänst eller direkt med kunden.

Aktuellt